Етикети с отпечатък от листо

Тъй като напоследък работим по много различни видове етикети за най-разнообразни продукти, споделяме веднага последния модел, излязъл изпод ръцете ни. За него упражнихме техниката за отпечатване на листо върху хартията. Този метод сме показвали и преди; сега обаче имахме възможност да изпробваме отпечатък с повече видове листа. Ето снимка на етикетите още докато листата са върху мократа хартия:

Making leaf impressions on handmade paper

Самата хартия направихме в лек нюанс на охра и добавихме повече слама и тревички.След изсушаването и отлепянето на листата се оказа, че всиччки, освен зелените, са отдали от цвета си. Ето детайл от вече готовите картончета:

Handmade paper labels with pressed leaves

От тук нататък перфорирахме и с канап прикрепихме паус, подобно на предишните етикети, които ви показахме!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.