Отново ръчен картон

Вече два пъти правихме подобни поръчки (ето първия, в който се описват особеностите на ръчния картон, и втория). За наша радост явно картончетата са се харесали, защото наскоро получихме молба за нови 20 листа, този път без никакви изисквания. Затова си позволихме по-голямо разнообразие на вид и цвят на пулпата, както и използваните декорации. Ето четири от готовите картончета, а останалите (общо направихме и изпратихме 22 броя) са на Flickr.

Handmade cardstock sheetsHandmade cardstock sheets

Handmade cardstock sheetsHandmade cardstock sheets

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.